Interim

"Project en interim manager Angelique van Mulken heeft ervaring met implementeren veranderprocessen, software, opzetten hr-beleid, herstuctureren afdelingen, risico analyses maken, coaching voor directieleden, administratieve organisatie in kaart brengen en verbeteren, optimalisatie van werksfeer, organiseren bedrijfsevenementen."Anna interimmanagment kan zich snel inwerken, beschikbaar voor tijdelijk waarnemen van functies Office Manager, secretaresse, HR Manager, boekhouder, coach, adviseur, management assistente en financieel administratief medewerker.De grote lijnen geschetst, het gewenste toekomstperspectief geformuleerd. En op langere termijn worden de details verder uitgewerkt en de puntjes op de i gezet.